گالری فیلم

سالن بانوان و میزآرایی تالار مجلل اهورا

معرفی تالار مجلل اهورا

تیزر تالار مجلل اهورا

میز فینگر فود تالار اهورا

سیستم نور پردازی و صوتی تالار اهورا

میز آرایی در تالار مجلل اهورا