خوراک زبان گوساله

زبان گوساله پخته شده و برش خورده در ادویه و پیاز + سس مخصوص قارچ + سیب زمینی